กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร ช่วยเกษตรกรชาวใต้

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรภาคใต้อย่างเต็มที่นั้น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการด่วนหลังน้ำลดให้สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ และเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันที

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาน้ำท่วม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 เริ่มได้รับการช่วยเหลือแล้ว ทั้งการเยียวยาและการสำรวจพื้นที่เสียหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณีเสียหายสิ้นเชิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง
แต่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฝนตกต่อเนื่องตลอด หลังสุดช่วงวันที่ 4 – 12 มกราคม 2564 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง เกิดฝนตกหนักอีกรอบทำให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกครั้ง ปัจจุบันมีเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 26,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 29,230 ไร่ สำหรับภาคใต้เป็นมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล นาข้าว และพืชผัก โดยเฉพาะข้าวนาปีซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลผลิต และขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ดังนั้น จึงได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่งสำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด พร้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อเตรียมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด และความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกพืชผักระยะสั้น เป็นต้น

ด้านนายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธุ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกล่าวเพิ่มเติมว่า  ได้เตรียมผลิต จำนวนเชื้อไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ 104,430 กิโลกรัม เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับเกษตรกรใน พื้นที่ 9 จังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สนับสนุนเชื้อพร้อมใช้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูเร่งด่วน และสนับสนุนหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา จำนวน 3,280 ขวด และใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลให้ถึงเกษตรกร

****************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : ข่าว, มกราคม 2564

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย : ข้อมูล