รฟท.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมจำนวนมาก

มียอดจำนวนเงินถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,116,325.50 บาท  ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม และโรงเรียนพระปริญัติธรรม โรงเรียนละ 10,000 บาท อีกด้วย

วัดชัยชนะสงคราม  เดิมชื่อ “วัดตึก” สร้างขึ้นในบริเวณบ้านและที่ดินของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายหลังจากเดินทางไปรบชนะญวน และเขมรกลับมา ได้มีจิตศรัทธายกที่ดิน และบ้าน ถวายเป็นวัด ตั้งชื่อว่า “วัดชัยชนะสงคราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการมีชัยชนะสงคราม อยู่ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมติดตาม

Youtube : การรถไฟแห่งประเทศไทย OFFICIAL

https://www.youtube.com/channel/UCX0RfGzGjovQmxDYyGquJ_Q