ป.ป.ส. เผย ต.ค. – ธ.ค. 63 ออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้กว่า 580 ล้านบาท เร่งบูรณาการหน่วยงานภาคีในการยึดทรัพย์สิน ทลายเครือข่าย ตัดวงจรการค้ายาเสพติดให้สิ้นซาก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อเร่งรัดพิจารณาวินิจฉัยคดี ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมที่ดิน, กรมบังคับคดี, กรมศุลกากร, กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยผลในภาพรวมว่า ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564) ได้มีคำสั่งของเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติด 369 รายการ มูลค่าทรัพย์สินกว่า 580 ล้านบาท มูลค่ามากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2563 กว่า 426 ล้านบาท โดยการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 97 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่เข้าสู่การพิจารณารวม 118,865,536 บาท

นายวิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า หลังจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว จากนั้นประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และจัดส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาเพื่อให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนและปราบปรามยาเสพติด (กองทุน ป.ป.ส.) และจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางราชการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้ยังนำไปสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ตัดวงจรเครือข่ายนายทุน ผู้อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มุ่งเน้นให้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันเพื่อขยายผลจับกุมและยึดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดให้ได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า (มูลค่า 6,000 ล้านบาท) เพื่อตัดเส้นทางการเงิน และทลายขบวนการค้ายาเสพติดลงให้ได้ เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันในทุกมิติ เพื่อเร่งดำเนินการขยายผลยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และตัดวงจรการค้ายาเสพติดให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยหากพบผู้มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง