รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 มกราคม เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(2) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การดำเนินงานด้านความมั่นคง การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 การดำเนินงานของคณะตรวจติดตามควบคุมมาตรการ การบังคับใช้กฎหมาย ชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว การตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ในจังหวัด และช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ


ต่อจากนั้น พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(2) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่บริเวณด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวให้การต้อนรับ โดยจุดตรวจคัดกรองนั้นจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจสอบเอกสารความจำเป็นในการเดินทาง ซึ่งทางจังหวัดได้จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด โดยตั้งด่านจุดคัดกรองระดับจังหวัด จำนวน 2 จุด และระดับอำเภอ จำนวน 14 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุด มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(2) กล่าวว่า จากการรับฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 37 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ในช่วง 3 วันที่ ผ่านมา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น พบว่า มีการบริหารจัดการที่สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยบุคลากรจากหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโควิด-19 ด้านความมั่นคง พร้อมนี้ ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และได้มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในจุดคัดกรองโรคโควิด-19

———–