กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ 7.00 น. ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2564

ดังนี้

วันที่ 15 – 17 ม.ค. 64 คุณภาพอากาศใน กทม. และปริมลฑลมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในวันที่ 15-16 ม.ค. เนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาได้แก่

• ความเร็วลมที่ลดลง
• พลังงานในการยกตัวที่ต่ำมาก
• เพดานการลอยตัวของฝุ่นมีแนวโน้มที่ต่ำลง
• สภาพอากาศที่นิ่ง/จมตัว

โดยสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในวันที่ 17 ม.ค. เนื่องจาก

• ความเร็วลมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• เพดานการลอยตัวของฝุ่นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ผลการคาดการณ์สถานการณ์ประมวลผลด้วย Super Computer ของ NECTEC/สวทช

——————–