“ถาวร” ฟื้นสถานีรถไฟสงขลา สร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความตกลงในโครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานีรถไฟสงขลา ซึ่งความร่วมมือ โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลา  การรถไฟแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา  ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  และเทศบาลนครสงขลา ที่จะร่วมกันพัฒนาสถานีรถไฟสงขลาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ  ฟื้นฟูชานชลาและซ่อมแซมรางรถไฟ  นำหัวรถจักรและโบกี้รถไฟมาจัดแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศของสถานีรถไฟสงขลาเดิม  มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักรถไฟ เพื่อจัดทำเป็นสวนรถไฟสงขลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อประโยชน์ของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการนี้สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี 2563 นายวิศาล เกียรติไพบูลย์ (รองเป้า) อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้มาหากระผม เพื่อขอความอนุเคราะห์กรณีเทศบาลนครสงขลาต้องการจะทำโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา กระผมจึงได้ประสานไปยังการรถไฟ นัดประชุมประสานงานเพื่อให้โครงการบรรลุผลในวันที่ 29 มกราคม 63 โดยมีฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ฝ่ายเทศบาลนครสงขลาประกอบด้วยนายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรี และฝ่ายคณะของรักษาการผู้ว่าการรถไฟ จนได้ข้อสรุปว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ฯ แล้วการรถไฟจะเร่งพิจารณาตรวจพัสดุ และทำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดการรถไฟ เพื่อให้บรรลุผลตามคำขอต่อไป

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ซึ่งมีพัสดุที่ขอ ดังนี้
1. หัวรถจักรรถไฟ ตู้สินค้า ตู้โดยสาร โบกี้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
2. รางเหล็ก ความยาว 62 เมตร
3. ไม้หมอนคอนกรีตทู บล็อก จำนวน 245 ท่อน พร้อมเครื่องยึดเหนียวครบชุด
4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2563 การรถไฟได้นำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมบอร์ดพิจารณาเพื่อขอมติของบอร์ดการรถไฟที่จะอนุญาตตามคำร้องขอ ผลปรากฎว่าที่ประชุมได้อนุมัติตามขอ

ขณะนี้ทางเทศบาลนครสงขลาได้บรรจุงบประมาณปี 2564 ไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว ผมเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของคนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดทั้งผู้ที่สนใจได้ เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้ กระผมจึงได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนตลอดมาจนโครงการบรรลุผล