กรมการแพทย์ และผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับบ้าน

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับบ้าน พร้อมให้กำลังใจและแนะนำวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ณ บริเวณศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

—————