รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณคลองลาดพร้าว ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 45 ถึง ซอยลาดพร้าว 47 ระยะทาง 400 เมตร ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานทดสอบสะพานข้ามคลองลาดพร้าว สำหรับการขนส่งคานทางวิ่งชนิดเหล็ก   (Steel Guideway Beam) ของการก่อสร้างเสาสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีภาวนา มุ่งหน้าสถานีโชคชัย 4  โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 22.00 -00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยลาดพร้าว 50 ถึง หน้าโรงเรียนพิบูลอุปถัมถ์ ระยะทาง 400 เมตร โดยให้ผู้ใช้เส้นทาง   บนถนนลาดพร้าว มุ่งหน้ารัชดา – ลาดพร้าว ใช้ช่องทางพิเศษ ในฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทดแทน

เวลา 01.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 45 ถึง ซอยลาดพร้าว 47 ระยะทาง 400 เมตร โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบน ถนนลาดพร้าว มุ่งหน้ารัชดา – ลาดพร้าว ใช้ช่องทางพิเศษ ในฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ออฟฟิศเชียล : @mrtyellowline

————————