รถไฟฟ้า MRT ดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจทุกการเดินทาง

ตามประกาศกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และ รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในระบบรถไฟฟ้า MRT และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ดังนี้

1. ผู้โดยสารทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้า

2. คัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศา และมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้าทุกคนก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ทุกกะ


3. จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งแต่ทางเข้าออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร ชานชาลา ทุกสถานี
4. เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สัมผัสบ่อย เช่น ราวบันได ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ ตลอดจนพื้นที่ปฏิงานของพนักงาน

5. ทำความสะอาดรถไฟทุกขบวนก่อนนำออกให้บริการ และเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยภายในขบวนรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่สถานีปลายทางระหว่างวัน


6. ควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการแต่ละจุดเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า และจัดขบวนรถไฟเสริมกรณีมีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing
7. ทำความสะอาดเหรียญโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนนำออกมาหมุนเวียนให้บริการ
8. ขอความร่วมมือผู้โดยสารติดตั้ง Application “หมอชนะ” และสแกน QR Code ไทยชนะเพื่อเช็คอิน และเช็คเอาท์ทุกครั้งเมื่อขึ้นและลงจากขบวนรถ
9.ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างต่อเนื่องทั้งในขบวนรถ และในสถานี

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่ดึงลงมาใต้คาง รักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และรอขึ้นรถไฟฟ้า งดเว้นการพูดคุย และโปรดหลีกเลี่ยงการยืนหันหน้าเข้าหากันขณะอยู่ในขบวนรถไฟฟ้า หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และไม่นำมือไปสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูก ปาก ตา และ รฟม. ขอแนะนำให้ผู้โดยสารใช้บัตรโดยสาร MRT และ MRT PLUS ในการเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดการสัมผัสกับเงินสด ลดการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เราทุกคนปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 หากผู้โดยสารพบเห็นผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีได้ทันที ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

——————-

————-