สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 92 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.9 ล้านราย

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร

(small green triangle)จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร

อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร

อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

…………………

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม