ศปก.จ.อย จัดประชุมบูรณาการควบคุมโรคและแนวทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19)

วันที่ 13 มกราคม 64 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดฯ (ศปก.จ.อย) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอง ผอ.รมน.จ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายอำเภอ คณะกรรมการฯ สื่อมวลชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มียอดสะสม 37 ราย ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ เข้าตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ โดยตรวจคัดกรองไปแล้วกว่าหมื่นราย เพื่อควบคุมการให้อยู่ในวงจำกัด รวมถึงการเตรียมการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามประกาศของทางรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น และด้านมาตรการการเยียวยาของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง(ผู้ประกันตน) และมาตรการในการเดินทางข้ามจังหวัด ได้ดำเนินการตั้งด่านจุดคัดกรองควบคุมโรคทั้ง 16 อำเภอแล้ว ซึ่งยังไม่พบการรายงานการข้ามจังหวัดของบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด


โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ทางจังหวัดดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งประชาชนและแรงงานต่างด้าว โดยประสานสถานประกอบการที่มีศักยภาพให้ดำเนินจัดหาทีมมาตรวจคัดกรองเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด สำหรับการตั้งจุดคัดกรองคนนอกพื้นที่ ๆ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และการเดินทางของคนในจังหวัดที่จะเดินทางออกไปนอกพื้นที่ โดยให้เข้มงวดกวดขันในการตรวจตราพื้นที่ของชุมชน อำเภอหมู่บ้าน เพื่อที่จะแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด และให้คำแนะนำตลาดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ให้เข้มงวด และงดกิจกรรมเสี่ยงที่จะเป็นการรวมคนจำนวนมากๆ เพื่อลดเงื่อนไขการแพร่ระบาด โดยกำชับเรื่องการกวดขันจับกุมบ่อนการพนัน บ่อนไก่ มวยตู้ หรือการกระทำอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมที่มีผู้ร้องเรียน ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามหญ้าเทียมเอกชน ให้ท่องเที่ยวและสาธารณสุขได้บูรณาการไปตรวจสอบทำความเข้าใจ ทั้งนีั้ ทางจังหวัดยังคงเน้นย้ำในเรื่องมาตรการสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง และขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประโยชน์ในการป้องกันตนเองและทีมแพทย์ จังหวัดเราจะมีความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรคโควิด-19

————————