อธิบดีกรมบังคับคดี แจง เหตุที่ดินแม่ค้ากระบี่ถูกขายทอดตลาด เพราะครบกำหนดพักชำระหนี้แล้ว พร้อมมอบหมาย เจ้าพนักงานประสานโจทก์-จำเลยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อระงับการขายทอดตลาด

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณี นางพรรยวัต มิตรเมือง ชาวจังหวัดกระบี่ ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ เรื่องขายทอดตลาดที่ดินที่เอาไปจำนองไว้กับธนาคารออมสิน สาขากระบี่ ทั้งที่เข้าสู่ระบบพักชำระหนี้ช่วงโควิด-19 ว่า กรณีดังกล่าวเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดกระบี่  ซึ่งโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ยึดที่ดินของนางพรรยวัต ที่เป็นจำเลย มาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา ทั้งนี้ ก่อนที่จะขายทอดตลาด โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2563 และหลังจากนั้น โจทก์ก็ไม่ได้ของดการบังคับคดีอีก เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงนำทรัพย์ออกขายทอดตลาด โดยมีกำหนดขายวันที่ 30 มกราคม 2564 ตามที่เป็นข่าว

 

นางอรัญญา เปิดเผยอีกว่า กรมบังคับคดีเห็นว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีจะเป็นประโยชน์กับคู่ความทุกฝ่าย หากเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจาการชำระหนี้กันได้สำเร็จ ก็จะไม่ต้องขายทอดตลาดทรัพย์ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ประสานไปยังโจทก์และจำเลย
เพื่อมาเจรจาหาทางออกร่วมกันในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป

——————–