กรมเจ้าท่า คุมเข้มต่อเนื่องมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19. ย้ำ!! ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเดินทางทางน้ำตลอดเวลา

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด ได้สั่งการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่า ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid -19 ในระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำ อย่างเคร่งครัด พร้อมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ในความรับผิดชอบ ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางทางน้ำ และการเข้ารับบริการในสำนักงาน ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน คนประจำเรือ และผู้ใช้บริการโดยสารทางน้ำ กำชับทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้มีระยะห่าง Social Distancing และจัดให้มีแอลกอฮอล์บริการประชาชน

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติม กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 1-7 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้กำชับผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมอย่างเข้มงวด ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน้ำ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ทั้งในส่วนพื้นที่อาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ให้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ กำหนดให้มีระยะห่าง Social Distancing สแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่มาติดต่อราชการ พร้อมกับเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

สำหรับพื้นที่อาคารห้องพักผู้โดยสารและท่าเทียบเรือ ได้กำชับตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนลงเรือ โดยบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการเรือโดยสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีระยะห่าง Social Distancing 1-2 เมตร ทั้งในอาคารผู้โดยสารและภายในเรือ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ พนักงานของบริษัทเรือ และผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพร้อมตรวจสอบ ติดตาม เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารห้องพักผู้โดยสาร เรือโดยสาร และห้องสุขา พร้อมทั้งให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริการ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องสแกน QR Code “ Health Pass Thailand” เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าและออกจากเกาะสมุย เพื่อป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป ‘หมอชนะ’ ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าว จะบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยัง กลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

———————