ลำปางหนาวเย็นลดลง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเร่งมอบผ้าห่มไออุ่นผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ และมีอุณหภูมิลดลงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นจากอากาศที่หนาวเย็น กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีอากาศหนาวและมีลมแรง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมิอากาศหนาวถึง หนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

จังหวัดลำปางวันนี้มีลมแรงอากาศหนาวทั้งวัน จึงร่วมบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน กฟผ แม่เมาะลำปาง เพื่อขอรับสนับสนุนผ้าห่มเพื่อดูแลห่วงใยผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีเงินจัดชื้อผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผ่อนคลายความหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งจะได้เร่งมอบให้ผู้ที่มีฐานะยากจนมีรายได้น้อย ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 400 ผืนและช่วยเหลือเงินสงเคาระห์ผู้มีรายได้น้อยรายละ 3,000 นามสมมุติ องค์กรปกครองส่วนท้องภิ่นแจ้งมาในครั้งนี้อีกด้วย/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

………………………………….