อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย และ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) กรุงเทพ และสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย,โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็น           สองหน่วยงานหลักที่อยู่ภายใต้สังกัด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลที่มีความพร้อมในการศึกษาวิจัยสมุนไพร และวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยการแพทย์แผนไทยด้านคลินิก และเป็นหน่วยงานที่นำวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยสู่การใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ส่วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรง และมีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยให้บริการในการส่งเสริม ตรวจรักษา และป้องกันโรคต่างๆด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาทิ นวด อบ ประคบ ฝังเข็ม โดยให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆได้แก่ โรค office syndrome  โรคภูมิแพ้ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคนิ้วล๊อค โรคไมเกรน และอื่นๆ จึงนับเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีมาตรฐาน โดยได้เปิดสาขาการให้บริการเพื่อสะดวกแก่ประชาชนในจุดต่างๆดังนี้ 1.โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร 02 224 8820   2.โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ อาคารบี เขตหลักสี่ กรุงเทพ โทร. 02 143 7959 3.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02 590 2606 4.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผ่นไทย (อาคารกรมสุขภาพจิต) โทร. 02 590 8088