“รฟท. !!จัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 พ.ย. 61 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่สถานีบ้านทับช้างเป็นโครงการนำร่องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ เป็นโครงการนำร่อง ในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในเขตสถานีรถไฟ หรือ บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ – รถยนต์(เครื่องกั้นถนน)ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ให้พนักงานปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ บริเวณสถานี และซุ้มกั้นถนน ในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการสามารถนำมาบริโภคภายในครัวเรือน ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีรถไฟ สามารถมารับผลผลิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ถือได้ว่าเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ของสถานีบ้านทับช้างในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้จัดโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้เป็นการนำร่อง โดยมีสถานี และซุ้มเครื่องกั้นถนนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  11  แห่ง ประกอบด้วย

– สถานี 6 สถานี ได้แก่ บ้านทับช้าง เชียงรากน้อย บ้านวะตะแบก(เทพสถิต) ชุมทางบ้านดารา หนองปลาไหล พรุพี

– ซุ้มเครื่องกั้นถนน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมทางศรีราชา ห้วยราช(ด้านใต้) บ้านปิน นครปฐม(วัดห้วยจระเข้) สุราษฎร์ธานี(ด้านเหนือ)

สำหรับปีงบประมาณ 2562 การรถไฟฯ ได้ขยายผลการดำเนินการโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการฯ ในการพัฒนาจัดการพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีสถานี และซุ้มเครื่องกั้นถนนที่เข้าร่วมเพิ่มอีก 29 แห่ง คือ

– สถานี 10 สถานี ประกอบด้วย คลองตัน พัทยา สุรนารายณ์ เขาสวนกวาง บ้านบุ่ง ปากปราน บ้านดวด กาญจนบุรี บ้านส้อง บ้านดินลาน

– ซุ้มเครื่องกั้นถนน จำนวน 10 แห่ง พัทยา(กม.152)  พัทยา(กม.161) หนองแซง นครราชสีมา(ด้านใต้) บ้านบุ่ง เชียงใหม่ บ้านดวด บ่อพลอย บางแก้ว คลองแงะ !!

 

รฟท. จัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง…

โพสต์โดย ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018

 

??????  ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมติดตาม

Youtube : การรถไฟแห่งประเทศไทย OFFICIAL

https://www.youtube.com/channel/UCX0RfGzGjovQmxDYyGquJ_Q!!