คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาความพร้อมการบริหารจัดการ Cohort Ward และศูนย์พักฟื้น ให้เพียงพอรองรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในพื้นที่

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดฯ พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จ.พระนครศรีอยุธยา นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิจารณาการสนับสนุนการจัดการ Cohort Ward เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2564 (ฉบับที่ 20) และที่ 58/2564 (ฉบับที่ 21) เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคโควิด-19 ผลการตรวจตามมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ที่เกิดโรค (ACTIVE CASE FIDING) กว่า 1 หมื่นราย และพิจารณาการสนับสนุนการจัดการหอแยกโรค Cohort Ward และการจัดการศูนย์พักฟื้น เกี่ยวกับเรื่องอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ด้านความปลอดภัย ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการขอใช้เงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ในเรื่องมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ทุกจุดตรวจสอบถามถึงจุดประสงค์และจุดหมายในการเดินทาง รวมถึงตรวจสอบหนังสืออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จะเข้ามายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกันได้วางมาตรการรองรับด้านการท่องเที่ยว โดยได้จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ รณรงค์แนะนำข้อปฏิบัติควบคุมโรคในการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมทั้ง

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า วันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 6 ราย ใน 3 รายเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่บ่อนไก่ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ารักษาในหอแยกโรคทั้ง 6 ราย ทางจังหวัดได้ควบคุมสถานการณ์ กรณีที่พบผู้ติดเชื้อ สาธารณสุขจะได้ตรวจผู้สัมผัสชิด ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ได้นำไปสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อในทันที ส่วนผู้สงสัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จังหวัดได้แนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือให้ไปตรวจตามจุดที่จัดแผนการตรวจค้นหาเชิงรุก ((ACTIVE CASE FIDING) ซึ่งได้ตรวจไปหลายอำเภอ และวันที่ 12 มกราคมนี้ มีแผนการตรวจที่ ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง และตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย ซึ่งจะทำให้การตรวจหาผู้ติดเชื้อได้เร็ว เราจะควบคุมได้เร็ว เพื่อป้องกันให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนรวม

ในส่วนของการเตรียมการหอแยกโรค Cohort Ward ได้เตรียมไว้ที่โรงพยาบาลนครหลวง จำนวน 22 ห้อง โรงพยาบาลเสนา จำนวน 12 ห้อง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 ห้อง เมื่อพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น การจัดการจะเข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ดี สำนักงานสาธารณสุขมีแนวทางการรักษาในหอแยกโรค ตามระยะเวลาที่ปลอดเชื้อแล้ว จะเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักฟื้น ซึ่งได้เตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ขณะนี้ได้ปรับปรุงเตรียมรองรับผู้ป่วยจาก Cohort Ward ที่ไม่มีเชื้อไปพักฟื้นให้ครบตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด โดยให้มีนายแพทย์ 1 ท่านเป็นผู้จัดการศูนย์พักฟื้น เทศบาลนครเป็นผู้สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และฝ่ายปกครองจัดกำลังคนดูแลความปลอดภัย

จากข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ทั้ง 37 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพนันชนไก่ จึงได้สั่งกำชับทางอำเภอ ออกตรวจสอบสนามไก่ที่มีการอนุญาต ได้ถูกงดไปตามคำสั่ง ศบค.ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม ที่ผ่านมา จากนี้สถานที่เหล่านี้จะไม่มีการชนไก่อีกต่อไป ส่วนสนามประลองไก่ หรือสนามป่า ซึ่งเป็นซุ้มเลี้ยงไก่ และมักจะมีการจัดประลองกัน จังหวัดได้มีคำสั่งที่ 1/2564 สั่งปิดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 พร้อมได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง หากพบว่ามีรายงานการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อมาจากกิจกรรมสนามป่า สนามซ้อม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันชนไก่ หลังวันที่ 4 มกราคม จะถือเป็นความบกพร่องของนายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมผู้ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันชนไก่ ในพื้นที่ตำบลลำตะเคียน ได้ผู้ต้องหาจำนวน 11 คน ศาลได้สั่งระวางโทษ 2 กระทง ให้ดำเนินคดีเรื่องการพนัน และการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินเรื่องการชุมชุมมั่วชุม รวมถึงวันนี้ (11 ม.ค. 64) นายอำเภอท่าเรือ ได้รายงานการจับกุมผู้ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันชนไก่ ที่อำเภอท่าเรือ มาตรการเหล่านี้จะช่วยจำกัดกิจกรรมการพนันที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อ ถ้าทุกอำเภอได้เข้มงวดการปฏิบัติอย่างนี้ รวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกัน สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง จังหวัดเราจะมีความปลอดภัยและมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 อีกต่อไป

………………………….

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา