คปภ. ผนึกพลังภาคธุรกิจประกันภัย พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติครั้งแรกในไทย

Featured Video Play Icon

วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ  เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีประสบภัยจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติภารกิจ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และผู้บริหารบริษัทประกันภัย ร่วมส่งมอบกรมธรรม์ จำนวน 35,000 ราย ให้กับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

สำหรับการยืนยันตัวตนและการทราบพิกัดของผู้ที่อาสาเข้าไปดับไฟป่า เพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย และช่วยเหลือด้านการเคลมค่าสินไหมทดแทน ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น FiremanTH  ซึ่งอาสาสมัครดับไฟป่าสามารถ จะลงทะเบียนโหลดใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงถือเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในระบบประกันภัยและการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าเป็นครั้งแรก

————-