กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเนื่องในวาระ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา”

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE ๒๐๑๘ ภายใต้งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง “แก้วิกฤต พลิกโอกาส การศึกษาไทย” ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย เลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ ตัวแทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานดังกล่าวด้วย

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP