โรงพยาบาลสนาม ความทุ่มเทของทุกภาคส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และชุมชน มุ่งหวังลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

Featured Video Play Icon

โรงพยาบาลสนาม ความทุ่มเทของทุกภาคส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และชุมชน มุ่งหวังลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

—————————