กรมทางหลวง เผยมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด คืบหน้า 91%

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 6 กม.16+150 – กม.21+450 และตอน 7 กม.21+450 – กม.24+700 รวมระยะทาง 8.6  กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ช่องจราจรกว้างข้างละ 3.6 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแบบคอนกรีต ด้านนอกกว้างข้างละ 3 เมตร ด้านในกว้างข้างละ 1 เมตร รวมงานก่อสร้างเกาะกลางเพื่อแบ่งช่องจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,570,319,600 บาท

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน มีความคืบหน้าตลอดสายร้อยละ 91 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2563 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เป็นการลดต้นทุนในการผลิต และลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางที่จะสนับสนุน การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถรองรับความเจริญในอนาคตได้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)