แผนดำเนินงานผลิตยามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้า รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ที่เราใช้กัน มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไร? ตามไปดูกันได้ถึงแหล่งผลิต โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

Featured Video Play Icon

แผนดำเนินงานผลิตยามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้า รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ที่เราใช้กัน มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไร? ตามไปดูกันได้ถึงแหล่งผลิต โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

—————–