พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 05.30 น. 

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 05.30 น.