สธ.ยืนยันโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง มีแนวทางการจัดการมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เป้าหมายเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ยืนยันทุกแห่งมีแนวทางการจัดการทั้งความปลอดภัย การป้องกันการแพร่เชื้อมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก ขอประชาชนในพื้นที่มั่นใจ ขณะนี้เปิดแล้ว 7 แห่งใน 4 จังหวัด รวมกว่า 1,900 เตียง

บ่ายวันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เนื่องจากต้องใช้เตียงจำนวนหนึ่งในการรักษาโรคอื่นๆ ด้วย โดยจะรับดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หากมีอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก รวมทั้งรองรับผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลหลัก อาการดีขึ้นแล้ว ให้ครบระยะเวลากักกันโรค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง ประสาน และทำความเข้าใจกับประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบด้านการแพทย์ตามมาตรฐาน เน้นเป็นสถานที่ที่ประชาชนยอมรับ อากาศถ่ายเทได้ดี การสนับสนุนทรัพยากรด้านสาธารณสุขสะดวก เช่น วัด ค่ายทหาร โรงเรียน โรงยิม หอประชุม หรือสร้างขึ้นใหม่ในสถานที่โล่งกว้าง

นายแพทย์ณัฐพงศ์กล่าวต่อว่า ในโรงพยาบาลสนาม ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งระบบต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย การขนส่งผู้ป่วยระหว่างบ้าน/ คลินิกมาโรงพยาบาลสนาม, การบริหารจัดการผู้ป่วย/ เชื่อมโยงข้อมูล สื่อสารระบบเดียวกับโรงพยาบาลหลัก, การป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ, ระบบสุขาภิบาล การบำบัดน้ำเสีย การระบายอากาศ การกำจัดสิ่งปฏิกูล ผ่านการตรวจสอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ระบบรักษาความปลอดภัย ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่ นอกจากนี้ ยังมีการอบรมแพทย์ พยาบาล ติดตามตรวจสอบก่อนออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบสื่อสารความเสี่ยง, งานสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

ขณะนี้ มีโรงพยาบาลสนามแล้วใน 4 จังหวัด ประมาณ 1,900 เตียง อยู่ที่สมุทรสาคร 2 แห่ง, ระยอง 3 แห่ง, จันทบุรีและชลบุรี จังหวัดละ 1 แห่ง และมีนโยบายให้เตรียมพร้อมจัดตั้งตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด มีทีมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ที่เป็นจิตอาสา และทีมบุคลากรจิตอาสาจาก รร.แพทย์ ทั้งศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลในสังกัด รวมกว่า 20 ทีม โดยผลัดเปลี่ยนทีมทุก 5-7 วัน

“รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความขอบคุณประชาชน คหบดีที่ได้แสดงความจำนงอนุเคราะห์พื้นที่ให้กระทรวงสาธารณสุข ใช้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยรับไว้เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และคำถึงความรู้สึกของประชาชนในชุมชนนั้น” นายแพทย์ณัฐพงศ์กล่าว

…………………………