สธ.เสนอ ครม. เยียวยาร้านนวด สปา ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี รวมเป็น 2 ปี

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปีแก่ร้านนวด สปา กว่า 10,000 แห่ง เป็นระยะเวลารวม 2 ปี เพื่อเยียวยากิจการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 ส่งผลกระทบให้กิจการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต้องปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กรม สบส. ดูแลอยู่ทั้งร้านนวด ร้านสปา ก็ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 แห่ง กรม สบส.จึงเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี (ในการประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563) และเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจการได้ ช่วงกลางปี 2563 ก็พบว่ามีกิจการที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เพียง 4,000 กว่าแห่งเท่านั้น

“จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในเดือนธันวาคม 2563 กรม สบส.ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อน ที่ผู้ประกอบการได้รับ จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563ให้เพิ่มระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี อีก 1 ปี รวมกับระยะเวลาที่เคยเสนอไปในคราวก่อน รวมเป็น 2 ปีเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำวาระเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้ กรม สบส.
จะมีการพูดคุยหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการในการเยียวยาด้านอื่นๆ ต่อไป” นายแพทย์ธเรศ กล่าว.

———-