กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร รณรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย เล่นน้ำสุขใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จับมือเครือข่าย ลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย เล่นน้ำสุขใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์”  พร้อมส่ง 4 ทีมลงพื้นที่ 15 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค เพื่อตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ปีนี้

วันที่ 10 เมษายน 2561 บริเวณ ณ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้น “สงกรานต์ปลอดภัย เล่นน้ำสุขใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์”

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า  ถนนข้าวสาร ถือเป็นจุดเล่นน้ำสำคัญในช่วงสงกรานต์ทุกปี และเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวบางรายที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย  กรมควบคุมโรค จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับร้านค้าและนักท่องเที่ยวในบริเวณถนนข้าวสาร ในหัวข้อ “สงกรานต์ ปลอดภัย เล่นน้ำสุขใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์” เพื่อสร้างความตระหนัก รับทราบถึงโทษ พิษ ภัย ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนทั่วไปรู้ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อให้ปฏิบัติตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ได้แก่ 1.วันเวลาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถขายได้เฉพาะเวลา 11.00–14.00 น. และ 17.00–24.00 น.  2.ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี  3.ห้ามให้มีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  4.สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะบนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่บนรถ หรือในขณะอยู่บนรถ  และ 5.การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กรมควบคุมโรค มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดทีมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กฎหมายร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และทีมตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–14 เมษายน 2561 จำนวน 4 ทีม แบ่งลงพื้นที่ทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดำเนินการใน 15 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และถือเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2555 เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง โดยเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนปรับค่านิยมในการเฉลิมฉลอง โดยยึดถือการปฏิบัติที่ว่า “คนเมาไม่ขับ คนขับไม่ดื่ม” ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422