กรมปศุสัตว์สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าจับกุมร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ผิดกฎหมาย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง บุกตลาดนัดสนามหลวง 2 ตรวจจับร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ผิดกฎหมาย ยึดของกลาง จำนวน 28 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100,000 บาท เตือนเจ้าของสัตว์หากนำไปใช้กับสัตว์ของตนเอง อาจเกิดอันตรายถึงตาย และอาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์โดยชุดเฉพาะกิจของกรมปศุสัตว์ซึ่งประกอบด้วย กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง ด่านกักกันสัตว์ดอนเมือง ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท และด่านกักกันสัตว์ลพบุรี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ในพื้นที่บริเวณตลาดสนามหลวง 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 16 ร้าน

ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิด จำนวน 2 ราย แบ่งเป็น กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 จำนวน 1 ราย และตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 ราย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานประกอบการภายในตลาดสนามหลวง 2 มีการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไม่มีทะเบียน และเสื่อมคุณภาพ หากเจ้าของสัตว์นำอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไปใช้กับสัตว์ของตนเอง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ถึงตาย เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาว ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในลำดับต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของท่านและเป็นการป้องกันอันตรายสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะปัญหาเชื้อดื้อยาหรือสารตกค้าง ขอให้ประชาชนเจ้าของสัตว์หรือเกษตรกร เลือกใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ที่มีทะเบียนและผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์จะต้องได้รับใบอนุญาต และขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ที่มีทะเบียน และมีคุณภาพด้วย