กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มต่อเนื่องตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวันนี้ (6 มกราคม 2564) สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น ชัยภูมิ ตราด สกลนคร นครพนม พิษณุโลก ชุมพร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ลำพูน สระแก้ว อุทัยธานี สุโขทัย มุกดาหาร พังงา นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ บึงกาฬ กำแพงเพชร สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ มหาสารคาม นครปฐม สตูล ดำเนินการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ อาทิ มาตรการคัดกรองผู้โดยสาร โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและภายในรถโดยสาร การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ จัดพิมพ์ QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ในส่วนของการให้บริการที่สำนักงานขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศงดการอบรม ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทั้งการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สำหรับในส่วนของการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เนื่องจากจำเป็นต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

โดยให้สำนักงานขนส่ง ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามคำสั่งจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชน ที่จำเป็นต้องมาติดต่อราชการ ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

———————————-
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 – 6
Fax. 0-2271-8805