ชป.เร่งระบายน้ำรับมือฝนตกหนักภาคใต้ตอนล่าง หลังอุตุฯเตือนฝนตกหนักอีกระลอก

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่งถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคใต้ตอนล่าง รับมือฝนตกหนักอีกระลอก หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม 2564 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนล่างของภาค ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส พัทลุง สงขลา และยะลา

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะรองประธานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักดังกล่าว ได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปเสริมจากที่มีอยู่เดิม เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดจากฝนตกหนักอีกระลอก พร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับประตูระบายน้ำทุกแห่งให้เปิดบานพ้นน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่อ่าวไทย ลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรให้เร็วที่สุด ปัจจุบัน โครงการชลประทานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งทั้ง 4 ลุ่มน้ำผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคม 2564 รวม 12 ฉบับ

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำต่าง ๆ ว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก มีน้ำล้นตลิ่งสถานี x274 บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สูง 1.70 เมตร มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณเทศบาลสุไหงโก-ลก สูง 0.84 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณสถานี x73 (คลองตันหยงมัส) สูง 0.87 เมตร แนวโน้มทรงตัว ส่วนที่แม่น้ำสายบุรี มีน้ำล้นตลิ่งสถานี x184 บ้านซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สูง 0.48 เมตร และคลองยะหา มีน้ำล้นตลิ่งสถานี 175 บ้านยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สูง 1.01 เมตร แนวโน้มลดลง ขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี มีน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำปัตตานี บริเวณสถานี x77 บ้านหัวสะพาน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สูงประมาณ 1.66 เมตร แนวโน้มทรงตัว และบริเวณบ้านบริดอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 0.27 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในส่วนของเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา นั้น ปัจจุบันมาปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 1,383 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ ในขณะที่ยังคงมีฝนตกทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯเพิ่มมากขึ้น กรมชลประทาน ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วางแผนในการควบคุมปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนบางลางให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ระหว่างนี้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราวันละ 12-34.56 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ส่งผลให้มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปัตตานี ในพื้นที่ตั้งแต่อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปีนัง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้เขื่อนปัตตานี ในการควบคุมการระบายน้ำตามความจุของลำน้ำต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำปัตตานีในเขตจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460

———————

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน