ซีพีเอฟ หนุนคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งอาหารปลอดภัย ถึงบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเปราะบาง

การระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ใน จ.สมุทรสาคร และจังหวัดอื่นๆ อีกกว่า 50 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ต้องรัดกุมกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและแรงงานต่างชาติ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เห็นถึงปัญหาด้านอาหารในพื้นที่เสี่ยงสูง จึงเดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่าวมต้านภัยโควิด-19” เพื่อส่องมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิด-19 และพี่น้องแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง

เริ่มจาก จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติจำนวนมากและเป็นพื้นที่แรกที่ถูกควบคุมสูงสุดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รอบใหม่ ซีพีเอฟจึงเข้ามาสนับสนุนอาหารผ่าน โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่าวมต้านภัยโควิด-19” มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน 55,000 แพ็ค แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน 2,500 ราย ผู้ป่วยอีก 100 ราย ต่อมาร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง เพื่อช่วยแรงงานต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่กักกันชุมชนตลาดกลางกุ้งพื้นที่มหาชัยกว่า 1,200 ครัวเรือน หรือ 4,000 ราย

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” นอกจากจะช่วยเป็นเสบียงหนุนทัพนักรบเสื้อกาวน์ในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่แล้ว ยังถือเป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยมีความปลอดภัย ทุกคนสามารถทานได้อย่างมั่นใจ โดยส่งมอบ “กุ้งซีพี แปซิฟิก” ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทั้งคณะทำงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของแนวหน้า

พร้อมกันนี้ ยังร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวน 200,000 ชิ้น แก่แรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 รุนแรง โดยจำนวน 30,000 ชิ้น ส่งมอบผ่านศบค. สำหรับแจกจ่ายให้แก่แรงงานต่างชาติ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.ระยอง จำนวน 70,000 ชิ้น ผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายกลุ่มเปราะบางใน 4 เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ หนองแขม บางบอน บางขุนเทียน และคลองเตย โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อไป

นับตั้งแต่ มี.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัยต่อเนื่อง เพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 200 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขยายต่อถึงครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ 20,000 ครอบครัว ผู้กักตัวที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 20,000 คน รวมถึงชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ และล่าสุดต่อยอดมาถึงแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อช่วยคนไทยมีอาหารที่ดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

——————————