ก.แรงงาน เตรียมเสริมภาษาเกาหลีก่อนโกอินเตอร์

รมว.แรงงาน มอบกพร.ร่วมกกจ.จัดโครงการฝึกภาษาเกาหลีและภาษาในอาเซียน ตั้งเป้าปีนี้ 1,000 คน หวังเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยก่อนโกอินเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศอย่างถูกต้อง

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการในปี 2562 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน ได้หาแนวทางการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น และมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสูง เมื่อได้ไปทำงานในต่างประเทศ โดยมีตำแหน่งงานในต่างประเทศกว่า 45,000 อัตรา แบ่งเป็นแถบเอเชีย 30,000 อัตรา อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านภาษาให้กับแรงงานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ เป้าหมายดำเนินการใน 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย เชียงราย ลำปาง และสุโขทัย รวม 1,000 คน ประกอบด้วยการฝึกภาษาเกาหลี 700 คน และฝึกภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาในประเทศอาเซียนอีก 300 คน เบื้องต้นจะติดต่อผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับสำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัดเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับหลักสูตรการฝึก จะได้เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญในการฝึกอบรมในครั้งนี้คือการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่ต้องถือปฏิบัติเมื่อเข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆ

จังหวัดนครพนมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจฝึกอบรมด้านภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมาก โดยนายสุชัย พงษ์พัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม (สนพ.นครพนม) เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานของจังหวัด ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมภาษาเกาหลี ให้ผู้มีรายชื่อที่ลงทะเบียนการไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ให้มาฝึกอบรม ซึ่งมีผู้สมัครฝึกอบรม 60 คน ในหลักสูตร ภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ระยะเวลาฝึกอบรม 15 วัน (90 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 5 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม และกำหนดเปิดรุ่นที่ 2 ปลายเดือนธันวาคม 2561
นางสาวชาลิดา วงค์แสงน้อย (จอย) อายุ 23 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการนครพนม เล่าว่า สนใจไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเพราะเห็นว่าค่าจ้างสูงและต้องการไปหาประสบการณ์และได้รับแจ้งจากสำนักงานจัดหางานว่า สนพ.ครพนม มีเปิดฝึกอบรมภาษาเกาหลี จึงต้องการมาฝึก เพื่อให้สอบผ่านเมื่อต้องเข้าทดสอบภาษา และมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีต่อไป

สามารถติดต่อสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 10 จังหวัดข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2247 6606