พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 05.30 น.

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 6มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 05.30 น.