คปภ. ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และ นักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ 1 มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ.สมุทรสาคร

Featured Video Play Icon

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เผยว่าจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก แล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวนหลายแห่ง จึงระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งอุตสาหกรรมประกันภัย และทางสำนักงานคปภ.ก็มีความห่วงใยพี่น้อง ที่จ.สมุทรสาคร เพื่อให้ระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง จ.สมุทรสาคร

——————–