ขนมเค้กพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน แก่กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสเถลิงศกใหม่ พุทธศักราช 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.39 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนมเค้กแก่กรมพัฒนาที่ดินเนื่องในโอกาสเถลิงศกใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสยเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับขนมเค้กพระราชทานด้วยความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานให้กับกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

———————-