สธ.จับมือโรงเรียนแพทย์ สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด 19

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ สนับสนุนการจัดระบบโรงพยาบาลสนาม ทั้งบุคลากร เครื่องมือ รองรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัด เกาะติดสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่คุมเข้มมาตรการทางสังคม กิจกรรมรวมคนหมู่มากต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

วันที่ 5 มกราคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลัง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19 (ศปค.สธ.) ว่า กระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนแพทย์ (UHOSNET)ได้มีความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ในหลายพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ประเมินสถานการณ์ จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับ โดยโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งยินดีสนับสนุนทรัพยากร เช่น การจัดระบบโรงพยาบาลสนาม ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น โดยมอบให้กรมการแพทย์เป็นผู้ประสานงาน หากพื้นที่ใดต้องการการสนับสนุน สามารถประสานตรงได้ที่ กรมการแพทย์ นอกจากนี้ได้ให้โรงพยาบาลที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีการระบาด เตรียมพร้อมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง บุคลากร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เช่นกัน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยเฉพาะเรื่องการจัดกิจกรรมภายในจังหวัด ที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต้องมีการขออนุญาต พร้อมเสนอแผนมาตรการควบคุมป้องกันโรค ไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในหลายพื้นที่

————————