กปน. สนับสนุน 100,000 บาท งานเดิน-วิ่ง การกุศล “Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลชลประทาน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” ด้วยความร่วมมือระหว่าง กปน. กลุ่มบริษัทไทยโตชิบา สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 100,000 บาท รถบริการน้ำดื่ม พร้อมจัดกิจกรรมแนะนำแอปพลิเคชัน MWA onMobile และรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในงานด้วย

 

*****************************