กปน. จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดหนองขุย จ.กาญจนบุรี พร้อมมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านหนองขุย

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กว่า 700 คน ร่วมถวายองค์กฐินและกองผ้าป่าสามัคคี กปน. ประจำปี 2561 ณ วัดหนองขุยสิริวราราม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สมทบทุนก่อสร้างศาลาสิริสุธรรมปัญญาวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามร่วมกับชุมชน โดยในปีนี้มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,913,508.50 บาท

นอกจากนี้ กปน. ได้มอบเงินจากโครงการ กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนบ้านหนองขุย จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

*****************************