รมว.ทส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Featured Video Play Icon

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน บริเวณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักเพื่อประชาชน จำนวน 24 แห่ง ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อติดตามการให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชน โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนรวมแล้ว 390 ราย และคิดเป็นปริมาณน้ำบาดาลรวมทั้งสิ้น 12,240 ลิตร

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดจุดบริการน้ำริมทางตามถนนสายหลักเพื่อประชาชน จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ และจุดบริการประชาชน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 และส่วนกลาง กทม. รวม 13 แห่ง เพื่อเป็น”ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน”

————–