วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

​นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้การต้อนรับ ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจยกกำลังสาม” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

​สำหรับกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลต่างๆ อันเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายจังหวัด กรมการขนส่งทางบก จึงได้เพิ่มความเข้มข้นทุกมาตรการ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ เน้นย้ำให้พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ รวมไปถึงการตรวจความพร้อมจุด Checking Point และ Rest Area ใน 13 จังหวัด พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

———————————