สธ. เผยนโยบาย “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม” ช่วยลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาลปีใหม่ 2564

กระทรวงสาธารณสุขเผย 7 วันเทศกาลปีใหม่ 2564 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยมีผู้บาดเจ็บรวม 20,506 ราย เสียชีวิต 389 ราย ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 29 และ 19 ตามลำดับ ขณะที่ผู้บาดเจ็บจากการดื่มสุราลดลงด้วยร้อยละ 26 หลังขับเคลื่อนนโยบาย “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม” มอบ อสม. ตั้งด่านชุมชนช่วยสกัดคนเมา

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ยังคงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก จากการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 7 วันของเทศกาลปีใหม่ 2564 หรือตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มีข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 20,506 ราย เสียชีวิตรวม 389 ราย ถือว่าลดลงจากปี 2563 ที่พบผู้บาดเจ็บ 29,155 ราย เสียชีวิต 482 ราย หรือลดลงร้อยละ 30 และ 19 ตามลำดับ โดยผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหรือ Admit ในโรงพยาบาล 4,065 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 1,051 ราย , เชียงใหม่ 814 ราย , ขอนแก่น 754 ราย, บุรีรัมย์ 631 ราย และเชียงราย 596 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 27 ราย , เชียงราย 17 ราย , บุรีรัมย์ 16 ราย , อุดรธานี และชลบุรี จังหวัดละ 14 ราย

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังคงสูงในช่วงวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้บาดเจ็บ 4,523 ราย เสียชีวิต 79 ราย ส่วนวันที่ 1 มกราคม 2564 มีผู้บาดเจ็บ 4,025 ราย เสียชีวิต 83 ราย โดยพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก 2,773 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 564 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ได้รับบาดเจ็บทุกราย พบเป็นผู้ดื่มสุรามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรการ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จำนวน 6,111 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 1,038 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 อย่างไรก็ตาม ถือว่าลดลงจากปี 2563 ที่พบผู้ดื่มสุรารวม 8,283 ราย หรือลดลงร้อยละ 26

ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม. ตั้งด่านชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่เมาแล้วขับไม่ให้ออกสู่ถนน ตามนโยบาย “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม”  ช่วยสกัดผู้ที่ดื่มแล้วขับได้อย่างดี และมีบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2541 อย่างเข้มข้นต่อเนื่องใน 3 ประเด็น คือ การห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามขายลักษณะการลด แลก แจก แถม ชิงโชค และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม

———————-