จีซีฉลองครบรอบ 7 ปี ประกาศเจตนารมณ์ “Circular Living” รณรงค์คนไทยรักษ์โลก เพื่อสร้างความยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 6 พฤศจิกายน 2561จีซี หรือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ตรงกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดงานฉลองการดำเนินธุรกิจครบรอบ 7 ปี ของจีซี โดยมุ่งมั่นเป็นผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นบริษัทต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Circular Living หรือการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีนางวราวรรณ ทิพพาวนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร นายปฏิภาณ สุคนธมาน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น นายวริทธิ์ นามวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมแชร์ประสบการณ์การดำเนินงานภายใน และภายนอกร่วมกับพันธมิตรที่พร้อมขับเคลื่อนเจตนารมณ์ Circular Living ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีนางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา (ซ้าย) และนายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ขวา) ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำกิจกรรม Circular Living เพื่อสังคม ณ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล สำนักงานระยอง เมื่อเร็วๆ นี้