ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี เนื่องในโอกาสวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ครบรอบ 255 ปี

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประกอบพิธีวางพุ่มดอกไม้สด พิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ครบรอบ 255 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และวีรกรรมความกล้าหาญของพระองค์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า เมื่อ 254 ปีที่ผ่านมา พม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยา บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะคับขัน โดยขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำรงพระยศเป็นเจ้าเมืองตาก ได้ถูกเกณฑ์มาช่วยรักษาพระนคร และได้พิจารณาว่าไทยจะต้องเสียกรุงให้แก่พม่า ดังนั้น วันเสาร์ขึ้น 4 ค่ำ เดือนยี่ จุลศักราช 1128 ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ราว 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมออกไปทางค่ายพิชัย เพื่อพักพลและหาเสบียงอาหารและพักแรม ณ บ้านพรานนก แต่วันรุ่งขึ้นพม่าได้ยกกำลังติดตามมาอีก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงตัดสินพระทัยเสด็จทรงม้า พร้อมด้วยทหารเอกคู่พระทัยอีก 4 ท่าน เข้าต่อสู้กับทหารพม่าอย่างห้าวหาญ จนได้รับชัยชนะอย่างงดงามในรุ่งเช้าของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2309

ทำให้ชาวไทยหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นวันที่ 4 มกราคม ของทุกปี จึงเป็นวันที่ชาวไทยและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยการจัดพิธีบวงสรวงและวางพุ่มดอกไม้สด บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

——————