รายงานสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ ของการรถไฟฯ วันที่ 4 มกราคม 2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟฯ รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (3 มกราคม 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 56,733 คน
* แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 19,578 คน ผู้โดยสารขาเข้า 34,953 คน
* ทั้งนี้เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 17,667 คน คนรองลงมาคือ สายใต้ 15,781 คน สายเหนือ 15,333 คน และสายตะวันออก 7,952 คน

สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันนี้ ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารของขบวนรถทางไกลเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้โดยสารหนาแน่นเฉพาะช่วงที่มีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพเท่านั้น และสามารถระบายผู้โดยสารเดินทางต่อโดยรถสาธารณะได้ ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในวันนี้ จำนวน 1 ขบวน ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขบวนรถธรรมดาที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกจากต้นทาง เวลา 19.45 น. ถึงปลายทาง เวลา 07.25 น.

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

————————-