SME D Bank ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 พื้นที่ : อาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง

เหตุการณ์ : เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พระภิกษุ อายุ 68 ปี วัดละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับกิจนิมนต์มาทำบุญ ณ อาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง SME D Bank ซึ่งต่อมา พระภิกษุรูปดังกล่าว ติดเชื้อโรค COVID-19 ทำให้พนักงานสาขาที่ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยง

การดำเนินการ
พนักงาน :
– เบื้องต้นพนักงานสาขาบางบัวทอง ทุกคนไม่มีอาการใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม วันที่ 4 มกราคม 2564 จะให้พนักงานทุกคนเข้าตรวจเชื้อโรค COVID-19
– ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ :
– ปิดพื้นที่ อาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่
4-6 มกราคม 2564 เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

——————