พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 05.00 น. 

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 05.00 น.