คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมวางมาตรการหลังจาก ศบค.ยกระดับพื้นที่ 28 จังหวัด รวม จ.อยุธยา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยที่ประชุมสรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย รักษาหายกลับบ้าน 4 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์คัดกรองสอบสวนโรค 736 ราย รอผล 9 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 762 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อนอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกราย และที่ประชุมได้พิจารณาการหาพื้นที่รองรับผู้ป่วยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงหาสถานที่รองรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเกณฑ์การห้ามขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด เตรียมความพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัด การควบคุมเวลาการเปิด-ปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยจะอ้างอิงจากแนวทางของ ศบค.ส่วนกลางเป็นหลัก

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการวางแผนก่อนจะเริ่มดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามที่ ศบค.ส่วนกลางได้ยกระดับ 28 จังหวัด รวม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมาตรทุกมาตรการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดขึ้น ให้ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนให้น้อยที่สุด และไม่ได้ห้ามเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด ยังสามารถเดินทางได้ แต่ต้องตรวจคัดกรองถึงความเหมาะสมของแต่ละประเภทโดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคลากรภาครัฐ สถานประกอบการ และประชาชน โดยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนนั้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ส่วนเรื่องร้านอาหารสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้วางมาตรการในการกำหนดเวลาเปิด-ปิดให้บริการ รวมถึงการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในร้านอาหารสถานบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อีกด้วย