ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไปสนามชนไก่พื้นเมืองในจังหวัดอ่างทอง 3 แห่ง ไปขอรับการตรวจเชื้อโควิด19 ท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ!

ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไปสนามชนไก่พื้นเมืองในจังหวัดอ่างทอง 3 แห่ง ไปขอรับการตรวจเชื้อโควิด19 ท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ!

1.สนามชนไก่พื้นเมืองอินเตอร์ ต.สายทอง อ.ป่าโมก วันที่ 20 ธันวาคม 2563

2.สนามชนไก่ ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมือง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 12.00-16.00 น.

3.สนามชนไก่พื้นเมืองลำท่าแดง ต.ย่านซื่อ อ.เมือง วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 10.50-18.30 น. 🛑

ข้อมูลโดย สสจ.พระนครศรีอยุธยา