รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 7,379 ราย(เพิ่มขึ้น 216 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 182 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 32 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,440 ราย)

เสียชีวิตรวม 64 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน)

รักษาหายป่วยแล้ว 4,299 ราย (58.26%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 26 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,016 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 182 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(18) ชัยนาท(1) ราชบุรี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) ปทุมธานี(2) นครปฐม(2) สุพรรณบุรี(1) อ่างทอง(2) อยู่ระหว่างการสอบสวน(154) โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทย ตั้งแต่ 18ธค.63-2มค.64 มีจำนวน 53 จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (2) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 84.3 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.83 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 59.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.7)
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,080 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 136 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 125,042 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 642 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,697 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 115,078 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 2,068 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 378 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

………………………………

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม