รายงานสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ ของการรถไฟฯ วันที่ 2 มกราคม 2564

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟฯ รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (1 มกราคม 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 44,243 คน

* แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 25,412 คน ผู้โดยสารขาเข้า 18,831 คน
* ทั้งนี้เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 13,503 คนรองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 13,018 คน สายเหนือ 11,827 คน และสายตะวันออก 5,805 คน

สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันนี้ ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับอีกจำนวนหนึ่ง สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น ซึ่งการรถไฟฯ ประเมินว่าในวันนี้ จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลง ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ คือจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 45,000 คน ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในวันนี้ จำนวน 1 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ คือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ออกจากกรุงเทพ เวลา 19.10 ถึงเวลา 08.05 น.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4188172101197629/?d=n