เมาแล้วขับถูกจับคุมประพฤติคืนส่งท้ายปี 875 คดี ชัยภูมิ-อุบล รั้งอันดับ 1

คุมประพฤติเมาแล้วขับคืนส่งท้ายปี 875 คดี ชัยภูมิ-อุบลราชธานี รั้งอันดับ 1 พร้อมติดอุปกรณ์ EM เพิ่มอีก 4 รายนาน 30 วัน เตรียมผสานกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระทำผิด ร่วมคืนคนดี สร้างสังคมปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564.

วันที่ 1 มกราคม 2564 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยคืนส่งท้ายปี (31 ธันวาคม 2563) มีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ จำนวนสูงถึง 585 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 582 คดี คดีขับเสพ จำนวน 1 คดี และคดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี ทำให้ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 992 คดี จำแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 875 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.21
คดีขับเสพ จำนวน 100 คดี คิดเป็นร้อยละ 10.08
คดีขับรถประมาท จำนวน 17 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.71

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี จำนวน 105 คดี 2. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 104 คดี และ 3. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 99 คดี

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 3 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3,880 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 582 คดี ลดลง จำนวน 3,298 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถในขณะเมาสุราเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 04.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมยอดสะสมคดีขับรถในขณะเมาสุราที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM จำนวน 13 ราย

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติ ได้กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 117 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นบริเวณทางสายรอง ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในวันส่งท้ายปี จำนวน 40 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 183 คน

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ขอส่งความสุขแก่ประชาชน ผสานกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติในการร่วมคืนคนดี สร้างสังคมปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบโอกาสให้แก่ผู้กระทำผิดได้อยู่ร่วมกับครอบครัว โดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM มาใช้ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center: EMCC) รวมทั้งการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษในพื้นที่ โดยศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่